ارتباط با ما

دفتر مدیریت: ۴۲-۸۸۵۱۱۲۴۱

روابط عمومی: ۸۸۵۱۱۲۸۹

شورای مستند و انیمیشن: ۸۸۵۱۱۲۷۵

دفتر جشنواره سینماحقیقت: ۸۸۵۲۸۳۱۴

وب‌سایت: ۸۸۵۲۸۳۱۹

کتابخانه، بانک فیلم و فروشگاه مجازی: ۸۸۵۲۸۳۱۷

دبیرخانه: ۸۸۵۲۸۳۱۱

تهران، خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی (پالیزی)، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
88528315
1556916613